IRODAI ASSZISZTENS – SZVK

Irodai asszisztens - SZVK

Irodai asszisztens Tanfolyam

A 109. sorszámú Irodai asszisztens (Ügyviteli szakmák) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Irodai asszisztens (Ügyviteli szakmák) – ( Irodai asszisztens Tanfolyam)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. IRODAI ASSZISZTENS TANFOLYAM EGYÉB ADATAI:
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11.
évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 4112
FEOR megnevezése: Általános irodai adminisztrátor
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Adminisztrációs ügyintéző, Alapítványi ügyintéző, Bírósági adminisztrátor, Bírósági írnok, Dokumentációs ügyintéző, Hirdetési adminisztrátor, Írnok, Műhelyírnok, Office coordinator, Sajtófigyelő adminisztrátor, Szállodai adminisztrátor, Tanfolyami adminisztrátor, Tanszéki adminisztrátor, Tanulmányi adminisztrátor, Ügyészségi adminisztrátor, Üzemírnok
FEOR száma: 4134
FEOR megnevezése:Humánpolitikai adminisztrátor
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):  Beléptetési ügyintéző (munkaügyi), Emberierőforrás-ügyintéző,  Humánerőforrás-ügyintéző, Humánerőgazdálkodási ügyintéző, Humánpolitikai ügyintéző, Munkaügyi előadó, Munkaügyi nyilvántartó, Munkaügyi ügyintéző, Személyiadat nyilvántartó, Személyi nyilvántartó, Személyzeti adminisztrátor, Tagnyilvántartó, Tanuló nyilvántartó
FEOR száma: 3221
FEOR megnevezése: Irodai szakmai irányító, felügyelő
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):  Iktatásirányító, Irodai ügyvitel-irányító, Irodakoordinátor
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az Irodai asszisztens gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudás birtokában adminisztratív és dokumentációs
feladatokat lát el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– adatbeviteli feladatot végezni
– táblázatba, adatbázisba adatokat tölteni fel, frissíteni, korrigálni
kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal
adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni
adatokat jeleníteni meg grafikon, diagram segítségével
kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni
dokumentumszerkesztési feladatokat végezni
adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton
közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában
iratokat és dokumentumokat kezelni
ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni
gyorsírással rögzített üzeneteket átvenni és továbbítani
gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetőt, kivonatos jegyzőkönyvet készíteni
kapcsolatot tartani a szervezet egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá a szervezet külső partnereivel
gazdálkodási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni
jelentéseket kimutatásokat, beszámolókat stb. készíteni irányítással
elkészíteni a programok, rendezvények, tanácskozások szervezéséhez szükséges dokumentumokat, háttéranyagokat
ellátni a szervezet irodai-ügyviteli munkaterületén az asszisztensi feladatokat
a szervezet működtetéséhez, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni hagyományosan és számítógépes ügyviteli programcsomag alkalmazásával
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
31 346 01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő részszakképesítés
31 346 02 Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés
55 347 01 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző szakképesítés-ráépülés
4. IRODAI ASSZISZTENS TANFOLYAM SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés
10070-12 Munkahelyi kommunikáció
10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok
10068-12 Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés
10069-12 Irodai asszisztensi feladatok
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. IRODAI ASSZISZTENS TANFOLYAM VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés gyakorlati
10070-12 Munkahelyi kommunikáció írásbeli, szóbeli
10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok szóbeli
10068-12 Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés gyakorlati
10069-12 Irodai asszisztensi feladatok írásbeli, szóbeli
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum szerkesztése és a kapcsolattartás szabályainak alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott nyomtatott formátumú szöveget és megadott adatokat – 150 leütés/perc sebességgel – begépeli; a dokumentumot megszerkeszti az üzleti, hivatali élet leveleinek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; forrásfájlban előkészített táblázatot vagy adatbázist készít utasítások alapján, valamint felhasználja adatait a dokumentummal összefüggésben; számítógépen előkészített forrásfájlban megadott 10-12 kérdésre (szituációra) számítógép alkalmazásával ad választ a dokumentum tartalmával, funkciójával összefüggésben a dokumentumkészítés, az irat- és irodai eszközkezelés, valamint a munkahelyi kommunikáció témaköréből
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Jegyzőkönyv készítése gyorsírás alkalmazásával
A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt egy kb. 600 szótag terjedelmű szöveget 120 szótag/perc sebességű diktátum után gyorsírással lejegyez, amelyből szövegszerkesztővel áttételt készít; az áttett dokumentumot kiegészíti a megadott jegyzőkönyvi adatokkal és forrásfájlban előkészített 1500-2000 leütés terjedelmű szövegrésszel, valamint kb. 1500-2000 leütés terjedelmű további jegyzőkönyvi hozzászólásokat tartalmazó szöveget legépel; a teljes dokumentumból kb. 70%-os mértékű kivonatot készít, nyelvi, nyelvhelyességi szempontból stilizálja és megszerkeszti a jegyzőkönyv készítésének tartalmi és formai szabályai alapján; a jegyzőkönyv tartalmához kapcsolódóan 8-10 utasítás szerint számítógépen további dokumentumot készít, mely lehet – táblázatot is magában foglaló – kimutatás, feljegyzés, emlékeztető, jelentés, beszámoló, információs dokumentum stb.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyviteli szoftverkezelés
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó által tanult és alkalmazott – dokumentumkezelésre, iktatásra, költségek, határidők, készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házipénztár kezelésére, ügyfél- és partnerlisták vezetésére stb. alkalmas – számítógépes ügyviteli szoftver funkcióinak megfelelően dokumentum vagy nyilvántartás, lista, jegyzék stb. készítése, nyomtatvány, bizonylat stb. előállítása a gazdálkodási és az irodai asszisztensi feladatok témaköréből
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szervezeti dokumentumok készítése önálló fogalmazással
A vizsgafeladat ismertetése: A szervezet működéséhez, gazdasági, üzleti tevékenységéhez kapcsolódó vagy a vezető szakmai programjának koordinálását, partnerkapcsolatok ápolását szolgáló külső vagy belső irat, kapcsolattartó levél, információs dokumentum, reklám- vagy tájékoztató anyag, körlevél vagy prezentáció készítése önálló fogalmazással a megadott tartalmi szempontok és információk alapján
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül a 10067-12 Gépírás és dokumentumszerkesztés, iratkezelés modul dokumentumkezelésre, a dokumentumok fajtáira, készítésének követelményeire vonatkozó, valamint a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció, továbbá a 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok és a 10069-12 Irodai asszisztensi feladatok modulok témaköreit tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. IRODAI ASSZISZTENS TANFOLYAM ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Irodai programcsomag
6.4. Iktatóprogram
6.5. Hálózat
6.6. Internet-hozzáférés
6.7. Nyomtató
6.8. Szkenner
6.9. Telefon
6.10. Fax
6.11. Fénymásoló
6.12. Projektor
6.13. Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó
6.14. Irodaszerek
6.15. Nyomtatványok
6.16. Bizonylatok
6.17. Hangrögzítő eszköz
6.18. Szakkönyvek
6.19. CD-jogtár

Irodai asszisztens Tanfolyam

Téma: Irodai asszisztens tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés,

 

A bejegyzés kategóriája: IRODAI ASSZISZTENS - SZVK
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.